Koje tehnologije 3D printa koristite?

U Protosferinoj 3D print farmi koja sadržava preko 20 printera, tehnologije koje koristimo su FDM, SLA i JETFUSION. Time osiguravamo mogućnost ispunjavanja svakog zahtjeva naših klijenata.

FDM/FFF je najraširenija tehnologija 3D printa pri kojoj se filament istišće kroz usku zagrijanu sapnicu. Razlog popularnosti ove metode jest niska cijena, pristupačnost, izbor materijala koji omogućuju razna mehanička svojstva, široki spektar boja te ekološki prihvatljiva proizvodnja. Ova metoda nije pretjerano tražena u područjima gdje je estetika komada bitna, jer su slojevi vidljivi, a sitni detalji izazovni za ispis. 

SLA/DLP tehnologija popunjava nedostatke FDM tehnologije u estetskom smislu. Za razliku od FDM-a, gdje je materijal u krutom stanju te se onda zagrijava i tali, SLA materijal (smola) dolazi u tekućem stanju. Proces 3D printa sastoji se od obasjavanja sloja materijala pomoću laserske zrake ili LCD ekrana, pri čemu se obasjani dio polimerizira, tj. stvrdnjava. Slojevi nisu vidljivi, a detaljni print je puno lakše ostvariv jer preciznost ovisi o rezoluciji svjetlosne zrake, za razliku od veličine promjera sapnice. Nedostaci su ograničenost boja, niža čvrstoća, potreba za potpornom strukturom te samim time i dodatna obrada nakon printa.

JETFUSION je od ove tri tehnologije najisplativija pri izradi malih serija proizvoda jer pruža brzu izradu i veliki spektar boja. S druge strane ograničena je u izboru materijala, jer je filament koji se koristi praškasti materijal koji je ukrućen reagensom, a kako je tehnologija relativno nova, još se uvijek istražuje koji materijali mogu pružati zadovoljavajuća svojstva i biti isplativi za korištenje. Cijenu izrade povisuje i potreba za dodatnom obradom nakon printa.

Povezano