3D mjerenje

Kalkulator cijene mjerenja

Nije odabrana niti jedna datoteka
    Skeniranjem samo gornje strane predmeta moguće je efektivno prepoloviti cijenu skeniranja cijelog predmeta.

    Skeniranje doljnje strane predmeta u pravilu udvostručuje ukupno vrijeme digitalizacije. Svejedno ovaj postupak je često korišten jer nudi jedinstvenu mogućnost ispitivanja predmeta kompleksnih oblika.

    Antirefleksivni prah korišten u 3D skeniranju je titanov tioksid (TiO2). Nanosi se utankom sloju sprejanjem i jednostavno se čisti s podloge suhom krpom. Ukoliko je moguće, preporućuje se sprejanje predmeta antirefleksivnim prahom jer omogućuje brže i precizniju digitalizaciju komada, što smanjuje krajnju cijenu skeniranja.