Materijali koje koristimo – ABS

Akrilonitril butadien stiren (ABS) je amorfni polimer koji nastaje polimerizacijom akrilonitrila i stirena u prisutstvu polibutadiena. Izuzetno je popularan materijal među korisnicima 3D printera zbog povoljnih mehaničkih svojstava kao što su otpornost na udarce te stabilnost pri visokim temperaturama. Svojstva ABS materijala ABS, kako ima višu toplinsku otpornost, tako se i ispisuje pri višim temperaturama, […]