Materijali koje koristimo – PETG

Poli(etilen-tereftalat) glikol (PETG) kopolimer je koji se dobiva modificiranjem osnovne strukture PET-a (poli(etilen-tereftalat)). ‘G‘ u PETG označava glikol, koji se dodaje tijekom procesa polimerizacije. PETG se najčešće koristi u proizvodnji ambalaže za prehrambene proizvode, medicinske opreme, boca za piće, akvarija, sigurnosnih vizira, 3D printanja i drugih sličnih primjena gdje je potrebna kombinacija prozirnosti i čvrstoće. […]